Etikett: Medial vägledning

Det spirituella skrämde mig

Idag är jag stolt över att kalla mig själv för Häxa. Jag spår vänner och obekanta och ser med, (ibland skräckblandad förtjusning,) hur mina spådomar slår in. Sedan jag var barn har jag erfarit sanndrömmar, känt mig kopplad på ett djupare plan med djur, och haft en stark intuition gällande andra människor. Jag har även