Hur påverkar förtroende ledarskap? – Fördelar och tekniker

Hur påverkar förtroende ledarskap? – Fördelar och tekniker

Om författare

Gabi Gal är medium, doktor i holistisk medicin, har kanaliserat +44 böcker inom personlig utveckling, healing, läkning inom relationer, varit aktiv på sociala medier och spridit olika budskap till människor i världen samt hållit kurser inom energi fysiologi, sound healing, grundare i MedialVagledning.nu

Hur påverkar förtroende ledarskap? – Fördelar och tekniker

Förtroende är en av de viktigaste faktorerna i både ledarskap och affärsframgång. Ändå har de flesta människor stora utmaningar med tillförsikt. Anledningen till detta är att få människor förstår vad förtroende egentligen betyder och hur man tillämpar det.

Ett bra ledarskap innebär självmedvetenhet. Förtroende kan också betyda att man tror på sig själv. Om du inte tror på dig själv och dina egna handlingar kan du inte gå framåt med syfte i det du gör, siktar på eller leder. Nyckeln för att lyckas med ledarskap är därför gott självförtroende. En person som inte har förtroende för sig själv har inte tydlig klarhet, dvs. lyssnar inte på sin egen intuition.

Livet kan ta dig in i olika utmaningar om självförtroende, där du kan känna dig empowered, maktlös, vill utöva din makt över en annan eller undertrycka din egen makt tills du lär dig att balansera dina egna energier och förstå hur du kan vidta handlingar från en empowered plats, hedra dig själv och andra.

– Vad är självförtroende för ledarskap?

Självförtroende betyder att du litar på dig själv, i ditt syfte, värderingar, vision och vem du är. Om du litar på dig själv, har ett syfte, värderingar och vision men inte helt kan lita på vem du är eller inte ens vet vem du är, kan du vidta många åtgärder men ändå inte gå framåt för den energi du skickar ut till universum är det som saknar självförtroende, negativitet, självförnekelse och oförmåga.

Därför förnekar du din egen förmåga att utföra saker och att flytta energi mot specifika mål, mål eller mål.

Det är mycket vanligt när du börjar på en ledarroll att du kanske saknar självförtroende. Detta beror på att när du kastar dig i situationer och roller där du måste leda andra, vet du inte alltid om dig själv på djupet, dina skuggor, rädslor, talanger och din själ utan istället kommer i ett helt nytt territorium där du behöver se andra, delegera, fatta beslut – men du kan bli suddig av ditt eget mörker och brist på självförtroende.

Självförtroende hjälper dig att bli en ledare som överför säkerhet och inre kunskap. Denna känsla av säkerhet gör att du kan agera i linje med dina högre visioner men också med vem du är.

Om du återigen inte vet exakt vem du är och har djupa problem i dig själv i dina relationer som du har kämpat med, eller kanske till och med i andra livsområden, blir det svårt för dig att överföra rätt energier till de människor du leder. 

Om du inte förkroppsligar de rätta energierna från början kommer du inte ens att identifiera viktiga faktorer, ha problem med att lyssna på din intuition, förstå andras tillgångar och utmaningar med tydlighet och till och med låta dig lita på universum själv för att hjälper dig att röra dig i rätt tid och rum.

Allt detta kommer tillbaka till att du vet om dig själv och förstår hur energier fungerar inom dig själv. Då blir det lättare för dig att hitta denna punkt av självförtroende i dig själv utan att behöva förlita dig på att förkroppsliga en viss typ av känslor eller ett positivt tillstånd att vara som lagen om attraktion föreslår, men ändå ha många okända saker som styr dig som du inte ens vet om.

– Vad är säkra ledaregenskaper?

1. Syfte

En säker ledare känner sitt eget syfte och kan gå vidare. Hon är närvarande och fullt empowered i sina handlingar, och hennes handlingar är anpassade till hennes syfte. Hon vet vilka beslut som ska fattas och vet hur man ska prioritera, reda ut och leda olika motsatta energier mot ett specifikt mål. Hon vet hur man kan vända situationer och energier kring sig mot ett gemensamt mål, till samma vision.

Syftet innebär en stor och djup förståelse om energianatomi och förståelse av dina egna, men också andras undermedvetna sinnen. Att hålla sig medvetet kräver att du dyker in i din egen intuition och urskiljer din egen begränsade erfarenhet som människa, och en större funktion som du spelar som en kanal från det gudomliga och hjälper till att organisera en större plan och ledas från en annan nivå av medvetande.

2. Tydliga värderingar

Att vidta åtgärder som är anpassade till dina värderingar. Du måste förstå dina värderingar, vad de är gjorda av, vem du är, om dina värden verkligen är dina värderingar eller importerade värden från din kultur, miljö eller familjeuppfostran.

Du måste förstå energin i varje värde och hur det skapar tillsammans med din miljö, med allt och hur du harmoniskt kan skapa med andra från en plats med tydlighet och djup energiförståelse för var du står och vad du lägger i rörelse energiskt.

3. Tydlig intuition

Man kan lyssna på sin intuition och urskilja när man ska agera, med vem och hur. Intuition är nyckeln till framgång i ledarskap och också en känsla av självförtroende. När du följer din intuition och har en tydlig uppfattning om vart du ska, vad din inre kompass säger och energimedvetenhet, slutar du självförtroende som du vet att din hantering bygger på intuitiva uppfattningar och de leder dig framåt där din själ behöver att gå, vara eller göra.

När du inte har en tydlig intuition kan du bli suddig med mycket skit i ditt sinne, överanalysera och ha en grumlig uppfattning av rädslor, trauma, andras energier, krävs skapar kaos i din uppfattning. Detta påverkar också din förmåga att lita på din intuition och vidta åtgärder därefter.

4. Universellt förtroende

Du litar på den intelligens som du är gjord av för att styra dig när du inte kan till dess drag.

Eftersom du tydligt kan lyssna på din intuition och vet vem du är, kan du röra sig enkelt och enkelt och vara ett uppförande för universell intelligens för en större bild som du hjälper till att utföra. Mod krävs. 

Ibland kan det vara svårt att lita på det okända. Men vid en viss punkt, när du utvecklar energimedvetenhet, självförtroende och dina intuitiva ledaregenskaper, börjar du förstå de universella motsvarigheterna tills allt du upplever och den större bilden av dina visioner. Du börjar förstå universums lagar och överlämnar dig till det universella medvetandet för att vägleda dig i dina handlingar och gärningar.

5. Urskiljning

Hon kan urskilja energier och vet hur man ska agera i sin roll som skapare. Hon har lärt sig att vara medveten om energier där de kan komma med i den alkemiska processen för energimanifestation från de subtila tankarna och etern till det fysiska planet. Detta medför också djup kunskap om jordens energier som kan interagera med den alkemiska processen för energi manifestation.

Att behärska urskiljning skapa mod där det låter dig utnyttja det okända, få elementet du behöver för att skapa din magi och kunna identifiera motsvarande krafter eller tidigare i det fysiska planet som låter dig flöda mot din vision. Ingenting kan då gå fel om du vet hur man kan urskilja energier.

6. Ödmjukhet

Du är ödmjuk och öppen för att känna igen och lära dig av dina misstag. Du vet att när du har vidtagit åtgärder som skapat dissonans, negativ inverkan på dig själv och andra, lärde du dig också att samla visdom och utvidga din egen resa.

Misstag kan vara stora visdomsgåvor som kan utvidga en självsäker ledares värld. Du kan istället komma till ett tillstånd av tacksamhet och högre förståelse för lektionerna och integrera den högre kraften i sig själv som kan göra det möjligt för dig att klättra upp på sina inre stegar av högre medvetenhet och förståelse om din själsnatur, kraft, hennes vänlighet, din förmåga att förvandla saker och ändra förloppet för dina handlingar, och att utvidga ditt medvetande.

Du kan också förbättra din förståelse för att allt i livet är en process för att omfamna kunskapen och okunskapen om vad som är, dualiteterna, uppfattningarna, relativiteten och den föränderliga naturen hos alla former i materialplanet. Med det kan det också komma djupare transformation, förändring i uppfattning beroende på en tidslinje, interaktion med händelser, situationer, människor och andra element, skapa och återskapa visdom.

7. Anslutning till högre medvetenhet

Du är kopplad till högre medvetenhet och låter din kreativa kraft tjäna för ett högre kollektivt syfte än bara och rent dig själv. Du har en djup förståelse för den enhet som vi alla är en del av och universella komponenter som bildar dig och andra.

Du kan sedan ladda ner universell medvetenhet och har en djup förståelse om energier och sammankoppling av saker. Du kan uppfatta och förstå universella tecken, kunna transportera dig själv till det förflutna och framtiden samt navigera i din vision.

Att ansluta till högre medvetenhet är det ultimata ledarskapet genom att öppna den inre världen för en högre nivå av förtroende och självförtroende mot de intuitiva signalerna, gåvorna, upplevelserna, som får en att bli upplyst och vara ansluten till enhetens allt. 

Här visar sig ledarskap och självförtroende vara irrelevanta element eftersom det är varelsen, inte kunskapen, inte det som gör, som blir en levande kanal för det universella medvetandet och agerar i sin renaste form utan att behöva överanvända det mänskliga intellektet genom mental onani.

Hur visar du självförtroende och ledarskap?

Det faktum att du vill visa självförtroende gör att du kan sakna självförtroende. Det är viktigt att tänka på att om man behöver visa självförtroende och ledarskap så kan man då sakna dessa förmågor och egenskaper, värderingar, upplevelser och visdom inom dig själv. Min erfarenhet är att, genom att du växer i din väg av visdom behöver du inte längre bevisa för någon eller kämpa. Du utstrålar då kraft, självförtroende och ledarskap automatiskt.

När du vill visa förtroende och ledarskap för andra människor, förnekar du deras förmåga att vara lika med dig. Antingen sätter du dig själv som mindre eller mer än en annan. En annan människa är inte mer eller mindre än du. Det faktum att du tar en ledande roll kan inte betyda att du vet mer än en annan. Men du kanske vet olika saker.

Om du vill visa självförtroende och ledarskap, kan du börja arbeta med dig själv för att leda dina egna energier, komma i balans och grundsäkerhet med dina egna energier. Du kan göra detta genom att bl. a. förstå och älska dig själv; omfamna vem du är och bli den bästa versionen av dig själv. 

Det är bara när du är ditt sanna jag som du kan visa självförtroende och ledarskap. Inte förrän kan du istället demonstrera en mask som får människor som har en lägre självkänsla att tro att du är väldigt självsäker och empowered, där du själv kan känna dig väldigt lite och full av mentala blockeringar som hindrar dig från att verkligen förkroppsliga vem du är; och uttrycka din sanning och bara vara dig själv.

Energimedvetenhet hjälper dig att komma till denna plats med självförtroende och ledarskap eftersom det hjälper dig att balansera och förstå hur dina energier fungerar och hur du når en plats för expansion och behärskning av din egen manifestationsprocess i den fysiska världen.

– Hur bygger du självförtroende?

Du bygger självförtroende med att först litar på dig själv. Du kan inte bygga självförtroende med det du arbetar med, med en arbetsgrupp eller till och med en partner om du inte har förtroende för dig själv, är sann med dig själv och tydlig med dina egna avsikter. Från dina tydliga avsikter är det viktigt att vidta anpassade åtgärder mot vad du vill skapa, och ha en hel del energiöverskådlighet för att veta när du ska agera, hur man ska agera och vad man ska göra. Detta kräver en djup nivå av inre kunskap och anslutning till din intuition.

– Hur bygger du medarbetarnas förtroende?

Om du vill bygga personalens förtroende är det viktigt att börja med att bygga din egen känsla av självförtroende och inre kunskap. Då är det viktigt att vara tydlig om andras uppfattningar, åsikter och upplevelser. 

Det är viktigt att låta dig själv se människors gåvor och förstå deras energier, så att du kan engagera andra människor mot ett gemensamt mål. Om du inte kan uppfatta andra människor som de är och deras dolda talanger, vad de vill ha och deras utmaningar, kan det vara svårt att bygga en pålitlig och säker personalmiljö.

– Hur hanterar man förlust av förtroende för ledarskap?

Förlust av självförtroende kan hända när du har fattat ett beslut eller vidtagit en åtgärd som inte stämmer eller skapar en negativ konsekvens för andra men också för dig själv. Jag tror att det största problemet här är att hantera konsekvenserna gentemot dig själv eftersom det kan leda till mycket skuld och skam när du har gjort något sådant. Du kanske också vill be om ursäkt för andra, särskilt om du vill skona relationerna. 

Ändå är det enda sättet att förändra detta genom att först lära sig lektionen bakom din handling. Några frågor du kan ställa dig själv är, varför har du gjort det här? Vad motiverade dig att göra detta? Vad kan du lära dig av denna situation? Finns det något du upplevt som påverkat dina beslut i den specifika riktningen? Hur tolkade folket dina handlingar och varför agerade de som de gjorde? Var det du som orsakade hela upplevelsen? Var började ditt ansvar och slutade?

Du kan be om ursäkt, försöka rädda relationer, men även om folket förlåter dig kan de uppleva.

Titta på vår webbshop och mottagning här

Ring oss & bli medlem i vår community här

Lämna ett svar