Hur du integrerar Mindfulness i ditt dagliga liv – Tips och övningar för att hantera stress och oro

Hur du integrerar Mindfulness i ditt dagliga liv – Tips och övningar för att hantera stress och oro

Om författaren

Gabi Gal är medium, doktor i holistisk medicin, har kanaliserat +44 böcker inom personlig utveckling, healing, läkning inom relationer, varit aktiv på sociala medier och spridit olika budskap till människor i världen samt hållit kurser inom energi fysiologi, sound healing, grundare i MedialVagledning.nu

Vad är mindfulness?

Ordet mindfulness betyder bokstavligen att arbeta med sinnet på ett sätt som du fokuserar på det och låter det vara närvarande. Att få sinnet att vara helt i nuet, låta de tankar och upplevelser du har i ditt sinne, låt de saker som stressar och oroar dig bara vara och kanske till och med lämna din medvetna uppfattning. Med andra ord är mindfulness en slags meditation.

Under en dag kan en person ha fler än 60 000 tankar. Dessa tankar kan sväva i ditt sinne och skapa mycket oro och stress. Detta gäller särskilt när du inte har hanterat, integrerat, agerat på eller förstått dem.

För att komma till ett tillstånd av medvetenhet är det viktigt att du integrerar ett meditativt tillstånd, vilket innebär att minska dina hjärnvågor och lugna sinnet. Detta tillåter dig att observera dina tankar.

De flesta människor arbetar i högt tempo, vilket sänker deras uppfattning om de tankar som laddas ner till deras fysiska kroppar. Avkoppling genom mindfulness kan vara början på ens resa mot självförverkligande, självmedvetenhet och läkning.

Hur du använder mindfulness i ditt dagliga liv

Det finns olika mindfulnessövningar du kan prova under dagen:

1. Andningsarbete

Du kan försöka andas djupt och observera din andedräkt. Genom att göra andningsövningar kan ta några minuter på jobbet eller pausa det du gör och ta en stund för att observera dina fysiologiska eller kroppsliga processer. Att observera dina egna andetag kan ta dig till ett tillstånd av närvaro i dig själv.

När du tar ditt medvetande till nuet tillåter du dig att gå samman med din egen självmedvetenhet. Detta gör att du kan observera och även rensa några tankar och känslor som kan sväva i ditt sinne och skapa kaos.

Andningsövningar kan hjälpa dig att ta ditt medvetande till det nuvarande ögonblicket snarare än att resa till känslan av ansvar, måsten, känslan av att du bör göra saker, tänka på dåtidens val eller vara orolig över vad som kommer att hända i ditt liv. Istället tillåter du det som finns framför dig att bara vara genom att erkänna de underliggande biologiska processerna i din kropp.

Detta leder till inre trygghet och vetskapen om att allt är bra. Du får också uppleva att allt som sker är en del av dig. Du blir ett med naturen. Du kan känna, genom din egen andning, att du är del av en större intelligens som går inom dig, vilket också gör att dina tankar och projekt kan komma fram i ditt liv.

Att känna igen och observera ditt andetag är startpunkten i din mindfulness-resa för att frigöra stress och oro. Andningsarbete kan också leda dig till en förbättrad anslutning med vem du verkligen är i din process av självupptäckt.

2. Att skapa rytmer 

En annan övning du kan prova är att skapa en rytmisk fysisk upplevelse. Det kan vara genom fysiska övningar som involverar en specifik takt. Om du till exempel vill springa eller gå till gymmet, cykla eller simma kan du använda dessa metoder för att låta dig komma till nuet och komma till ett observerande tillstånd, snarare än att låta dina tankar och känslor kontrollera dig.

Rytm möjliggör återanslutning med ditt hjärtslag. Detta skapar en känsla av återanslutning till naturens naturliga rytmer som vi alla är en del av. Vårt hjärta slår till en specifik rytm och våra biologiska processer behöver dessa rytmintervaller för att kunna möjliggöra en krets av vener, artärer och blodkroppar som reser med en viss hastighet och ger syre till alla delar av vårt väsen. Utan rytm finns det ingen rörelse och existens på denna planet.

Rytm skapar rörelse och förmåga för oss att transportera oss själva i våra fysiska kroppar, agera i den fysiska världen och transportera idéer till faktiska upplevelser och projekt. Jorden roterar runt solen och alla våra atomer roterar och utbyter energi på ett rytmiskt sätt. Som en konsekvens tillåter rytm en energiöverföring och närvaro som behövs för metaboliska processer såväl som för upplevelser som är synliga för våra mänskliga ögon.

När vi skapar rytmer, dansar, rör våra kroppar, springer, går, sjunger, skapar vi medvetna tillstånd som gör att vi kan lindra stress och bekymmer. Detta beror på att rytmer återförenar dig med det universella medvetandet som vi är en del av. Som en följd av detta gör rytmen att du kalibrera om din energi med den energi du hittar i naturen.

3. Att aktivera ditt undermedvetna

Ett tredje sätt att göra mindfulness på är att tillåta en redan undermedveten fysisk rörelse, som att köra bil (något du redan vet att du gör automatiskt i bakgrunden) för att skapa utrymme för ett medvetet tillstånd. När du exempelvis kör din bil skapar du bokstavligen ett rum för tankar och känslor att komma upp och visa sig, eller till och med rensa dem från ditt sinne.

När du aktiverar ditt undermedvetna och börjar lyssna på det gör, gör du att din livserfarenhet kan utvidgas mer. Du förkroppsligar mindfulness i ditt dagliga liv genom att öppna dig själv för nya upplevelser, självreflektion och uppfattningar som du annars inte skulle ha, om du bara fångas i kaos, stress och oro. Det finns en rikedom av information och visdom i ditt undermedvetna.

4. Omfamna sex och älska

En annan övning jag gillar att dela, som är mycket användbar men också kan tolkas olika beroende på din egen synvinkel, är att ha sex eller älska med dig själv eller någon annan.

Att ha sex och att älska med någon du tycker om kan föra dig till nuet och låta dig komma till ett tillstånd av mindfulness vilket hjälper dig att rensa dina tankar, känslor och få mer tydlighet. Även om jag personligen tror att när man har sex och älskar med ett tydligt syfte och sinnestillstånd kan man fördjupa bandet man har med ens partner. Man kan också inleda läkning hos båda för olika saker man kanske inte är medveten om. 

Det är alltså möjligt att du kommer till detta tillstånd av mindfulness under sex. 

Du kan använda sex och älska för att skapa, använda din kreativa energi med dig själv eller med en partner på ett sätt som du förkroppsligar mindfulness, din fulla närvaro, din partners närvaro och du tillåter en högre koppling av din varelse till naturens källa.

Genom sex och kärlek föds liv på denna planet, kreativitet och återanslutning med sanningen om vilka vi är. När vi är nakna och sårbara med oss ​​själva och med en annan man är kär i, kan vi ansluta eller återanslutas med ett medvetet tillstånd av närvaro i vårt väsen. Frigöra stress, oro och annan rädsla som kan uppstå i livet. 

Under kärleksskapandet kan du ge upp det som är och uppleva nuet med lätthet. Det är kanske därför som vissa människor blir beroende av sex. Men att använda sex och kärleksskapande från ett högre uppmärksamt perspektiv kan vara en bra upplevelse för tillväxt, stressfrigörande och läkning. Inte bara för dig själv utan också för en annan.

Men vad är skillnaden mellan mindfulness och meditationsövningar mot stress och oro?

Det finns gott om meditationsövningar du kanske vill prova. Meditation är en praxis som har gjorts under tusentals år, kanske till och med så länge mänskligheten funnits. 

Med anor från indiska och kinesiska meditationsmetoder finns det tusentals olika sätt att meditera och aktivera den fysiska kroppen, sinnet och själen. Mindfulness ses dock som en slags ny kategori som fokuserar mer på sinnet, dess förmåga att rensa tankar och känslor och frigöra stress och oro.

Min personliga åsikt om mindfulness är att det är en startpunkt att utforska djupare sanningar i själen och livet. Det kan vara en startpunkt för dig att hantera stress och oro. Men om du vill lära dig mer om dig själv på ett djupare plan, vad som orsakar oro och stress, förstå mer om din själ, kanske du vill gå in djupare i andra lösningar …

Om mindfulness inte fungerar för mig, vad ska jag göra?

Jag ser mindfulness som är en startpunkt i ens uppvaknande resa för något mer än den fysiska kroppen. Själv har jag börjat min andliga resa, där jag har börjat utforska sinnet genom mindfulness. 

Man kan lära sig att hantera stress eller oro. Men mindfulness kommer inte nödvändigtvis att hjälpa dig att förstå vad din stress och oro säger från ditt eget sinnes perspektiv.

Vissa människor går längre in i terapier eller KBT, för ångest, skilsmässor, beteendemönster man vill förändra eller handskas med. Man kanske har gått in i väggen etc. Många tar medicinsk hjälp genom läkemedel men även med yoga och meditation. 

Men under sina resor kommer de antagligen att märka att alla dessa lösningar kan hjälpa dem att frigöra symtomen, men de kommer inte nödvändigtvis att lära sig den inre visdom som krävs för att de ska gå vidare till nästa steg i sin egen livsresa. 

För att gå till nästa steg och låta ens själ växa, uppnå mer upplysning eller total lättnad, krävs det att man är committad till sig själv och är beredd att utforska andra alternativ. Så som medial vägledning, hypnos och intuitiv coaching. Jag har sett en expansion, djup läkning och tillväxt med de människor jag har jobbat med under det senaste decenniet.

Stress och oro är ofta konsekvenser av något. Orsakerna finns ofta i en annan nivå av medvetande. Mindfulness och till och med meditation kan hjälpa till att hantera den fysiska reaktionen du upplever (t.ex. stress och oro).  Men du kommer inte nödvändigtvis att nå svaren om du inte har rätt verktyg, kunskap och rätt coach för att nå en ännu högre nivå av medvetenhet. Eller utforska kärnan i problemet eller de utmaningar du har haft. 

Det är lätt att ta bort människor från våra liv som skapar stress eller oro, byta jobb, bryta upp från olika relationer, ta bort externa stressfaktorer och till och med försöka ändra livsstil eller äta hälsosam mat. Men alla dessa lär dig inte nödvändigtvis högre visdom som kräver för att läka orsaken till din stress. Om ditt problem återkommer även om du har tagit bort de externa stressfaktorerna, kanske du kommer inse att den verkliga orsaken ligger inom dig själv … 

Så det är inte förrän du tar steget och verkligen investerar i din själ som gör att du kan lära dig det som befriar och leder till empowerment.

Olika sätt att gå in mer på djupet än mindfulness

Mindfulness kan vara en startpunkt för att hantera stress och oro. Som jag förklarade tidigare kan läkemedel, träning, kost och KBT ha liknande effekt i stresshantering, men de kan inte lösa eller hantera “orsaken”. Om du föreställer dig att du är på toppen av ett isberg ser du att om du flyger över nordpolen kommer du att se de synliga delarna.

Orsaken vad som finns bortom isabergstoppen, ligger under vattnet. Du måste gräva ner i vattnet eller dyka för att kunna se det osynliga. Om du inte har rätt verktyg eller kunskap för att dyka kommer du dö eller inte lyckas se vad som finns där.

Om du bara hanterar saker på ytan kommer du lindra symptomen men inte lösa problemet. Eftersom du inte har kunskap om vad som ligger bortom det synliga. Det är inte förrän du identifierar orsaken som läkning och expansion kan ske.

För att komma till orsaken, som till exempel oro eller stress, kan du utforska olika medvetandetillstånd. Du kanske också kan få medial vägledning från en expert som kan känna av information och lätt kan hjälpa dig hitta orsaken bortom den synliga. 

Detta kan också stöttas genom hypnos eller en kombination av båda. Resultatet beror på vem du anlitar och dennes kunskaper, verktyg och möjlighet att se din helhet…

Min erfarenhet under ett decennium av att dyka in i okända områden inom människor av alla olika ursprung, är att den som vägleder eller guidar in dig i olika medvetandetillstånd måste ha stor känslighet och medialitet för att kunna plocka upp det som är viktigt för att hjälpa dig att gå framåt. 

Detta är särskilt bra om du arbetar med ett psykiskt medium som kan känna av din energi och kan se din själ på avstånd. Fånga upp dina äldre minnen och erbjuda dig vägledning så att du kan väcka dina egna minnen och saker som behöver läka, integreras, förändras, förvandlas, släppas etc.

När jag har arbetat med många patienter samtidigt har jag insett att verklig läkning händer när jag kommunicerar med rätt ord och information vid rätt tidpunkt. Då leder jag dem framåt till att komma ihåg orsaken till deras stress, relationsproblem, hälsoutmaningar, existentiella funderingar, kärleksproblem eller bekymmer.

När detta händer kan läkning hända eller börja mycket snabbt, vilket sparar dem år av smärta, förlust av pengar, tid, livskraftenergi. De kommer till ett tillstånd av bemyndigande, lärande, fred och självkärlek.

Stress är den största orsaken till alla sjukdomar och obalanser i livet. Allt som stressar cellerna kan skapa en förändrad miljö som inaktiverar deras perfekta kommunikation, vilket gör det svårt för näringsämnen att strömma in och genomsyra alla platser som behöver förses med syre, glukos och distribuera ATP. Så att cellulära processer fortsätter att existera.

Stressfaktorerna kommer från brist på kommunikation, eller brist på tydlighet om order eller processer som kommer till cellerna. 

Långvarig stress kan ofta komma från trauma och andra upplevelser som kan ligga bortom vad du kanske kommer ihåg, bortom tid och rum och till och med bortom denna livstid. Då kan du bara se konsekvenserna. 

Jag tar dig på en minnesresa för att se orsaken och läka.

Läs mer om vårt arbete för att hjälpa dig inåt här

Titta gärna på vår shop här för att hitta produkter som kan hjälpa dig på vägen.

Lämna ett svar