hitta din egen sanning

hitta din egen sanning

Om författare

Gabi Gal är medium, doktor i holistisk medicin, har kanaliserat +44 böcker inom personlig utveckling, healing, läkning inom relationer, varit aktiv på sociala medier och spridit olika budskap till människor i världen samt hållit kurser inom energi fysiologi, sound healing, grundare i MedialVagledning.nu

Att hitta din egen sanning- hur hittar du din egen sanning?

I en värld av förändringar och olika åsikter, tankar, känslor kan det vara svårt att hitta sin egen sanning. Detta är speciellt “sant” om man är född i en omgivning som redan har förbestämda sätt att agera, förhålla sig och vara som i de flesta länder i världen. Efter har rest till flertal länder har jag insett att det alltid finns olika förbestämda sätt och tankeformer som styr olika communities och platser. Dessa kan vara historia och minnen som finns där men även cellminnen som kan finnas i vår konstitution som kommer från våra farfäder och mödrar, av de situationer de har gått igenom och deras egna utvecklingsnivån och livserfarenheter, trauma och annat. Allt detta kan vara osynligt. Det kan vara mycket som inte upplyses av vår nuvarande vetenskap. Som f.d. vetenskapskvinna men även medium och terapeut, läkare, ser jag att det finns saker vetenskap inte kan förklara för den oftast kan se bara en sida av mynten. Det behövs inte vara fel men utan den andra sidan som finns bortom ytan blir det svårt att hitta rätt medlet för djup healing och förändring. Där kommer själen till scenen.

Med själen som utgångspunkt för dem som börjar inse att de har en medveten del inom sig själva som är evig eller som styr deras liv på olika planer, kan man gå långt… ju mer man vågar gå inåt och utforska de röster inom sig själv, men även hur man kan förändra materian genom att använda energier, såsom känslor, tankar och information som vi kan få med olika sinnen i kroppen men även andra själsliga sinnen som vi lär oss utforska – som kan ge värdefulla information för att guida oss genom livet samt fatta bra beslut för oss och även för medmänniskor.

Allt du gör kan påverka dig men även dina nära och kära. Alla handlingar vi gör kan även påverka det kollektiva. Detta gör att ju mer vi växer personligt och andligt, desto mer blir vi medvetna om tankens kraft och våra tankekrafter blir starkare eftersom vår energi fungerar på ett mer koherent sätt. Detta gör att vi kan därför flöda ännu mer i livet. Men vi kan också materialisera större obalanser eller tro att en liten sak för annan människa är stor, för att vår nivån av känslighet och access till viss information öppnas upp. Detta kan göra att du behöver lära dig hur du hittar balans på en högre medvetandenivån i den fysiska kroppen.

Att hitta vår sanning blir därför nyckeln till en lyckad resa genom livet. Det blir så vi hittar vår livskarta men även hur vi kan förhålla oss med integritet i vårt energisystem. Varje tanke, känsla och handling vi gör som inte är förenade med vår själ manifesteras som obalans eller blockering i kroppen eller på andra planer, som känsloplanen eller själsliga planer. Det positiva med detta är att du kan alltid ändra dig och fatta andra beslut. Du kan agera annorlunda. Därför att en vägledning som vi erbjuder på medialvagledning.nu kan vara mycket hjälpsam på de stunder kan inte kan se tydligt eller där man framförs med nya saker att handskas med där man inte har verktyg än, kunskap, visdom etc eller där man behöver hitta balans eller trygghet med extern hjälp. Allt vi gör då tar dig inåt till egenmakt.

Till skillnad till andra psykologiska stöd eller terapier är medialvägledning ett sätt att hjälpa dig gå bortom de blockeringar som du kan ta på mycket snabbare tempo och hjälper dig se helheten av din situation samt andra faktorer som du kan behöva tänka på – som kan spara dig från lidande och problem, eller som du kan då reflektera själv och hitta andra lösningar. Det är därför väldigt helande att kunna få en sådan hjälp.

Ring oss

besök vår shop

bli medlem i vår community

Lämna ett svar